Deurbeleid De Hut van Ome Henne

Mededeling verhoging leeftijdsgrens

Beste bezoekers,

 

Nix18 - Onder de 18 geen alcohol en tabakDe overheid heeft besloten om de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholische dranken te verhogen van 16 naar 18 jaar. Deze wijziging in de Drank- en Horecawet gaat in op 1 januari 2014, zonder enige uitsluiting en/of overgangsregeling. Door deze wijziging zijn wij genoodzaakt om ook ons toegangsbeleid aan te passen.

Dit betekent dat de leeftijdsgrens van onze horecagelegenheid wordt verhoogd. Met ingang van 1 januari 2014 worden geen bezoekers onder de 18 jaar toegelaten.

De overheid heeft geen overgangsregeling opgesteld, waardoor een aantal vaste bezoekers onder de leeftijdsgrens nu geconfronteerd worden met deze nieuwe regeling. Voor een aantal bezoekers uit deze vaste groep wordt een uitzondering gemaakt. De "uitzonderingsbezoekers" zullen bij de toegangscontrole worden geselecteerd.

Met deze groep worden strikte afspraken gemaakt, omdat er geen alcoholische dranken mogen worden genuttigd.

Wij betreuren het ten zeerste, dat deze maatregel wordt doorgevoerd en we niet langer een veilige en gecontroleerde omgeving kunnen bieden aan jongeren onder de 18.

 

De directie,

 

De Hut van Ome Henne,

Rockcafé Lazaru's